0
  • Mån-Fre 10-18, Lör 10-15, Sön 12-15
  • Fri frakt över 500:- (ord 99:-)
  • Personlig service

Köp- och leveransvillkor

 

Leveransvillkor*

Normal leveranstid är cirka 1-3 arbetsdagar. Under högsäsong kan det ta längre tid.

Vi skickar beställningar med DHL eller Postnord, beroende på ditt val vid köpet. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån., brev 14 dagar), så fakturerar vi dig 350 kr för vårt arbete med hantering av varorna.

Fraktkostnaden för en beställning under 500 kr är 99kr - detta styrs automatiskt i webbutiken och kostnaden för frakten redovisas i kassan. Vid ordervärde överstigande 500 kr bjuder vi på fraktkostnaden. Produkter där fri frakt inte ingår trots ordervärde över 300kr kan förekomma. I dessa fall är detta specificerat på respektive produkt. 

 

Ångerrätt/Reklamation*

Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt till [email protected], dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits (gäller ej vid specialbeställda varor). 

Efter att du har meddelat oss om att du önskar returnera en vara så skickar du den till oss på: 

Sigtuna Sport Uteliv
Stora Gatan 29
193 30 Sigtuna 

Tänk på att alltid bifoga följesedel och kassakvittot tillsammans med returen.

När vi har mottagit varan och kontrollerat så att den är i originalskick så krediterar vi returnerade delar av din order via Klarna. Notera att du själv står för returfrakten. Vill du så går det utmärkt att returnera eller byta varan helt kostnadsfritt i butiken i Sigtuna.

Det är alltid garanti på de produkter du köper (1 år). Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya delar, däremot gäller inte garantin vid förslitningsskador. 

 

Betalningsalternativ

- Klarna
Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank.

 

Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avser integritet och beskriver hur L Harryzon AB (Sigtuna Sport Uteliv), org. nr 559138–3061, samlar in, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller när Sigtuna Sport Uteliv tillhandahåller tjänster och produkter såsom t.ex. när du handlar hos oss eller har kontakt med vår kundtjänst.

Målet med integritetspolicyn är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss samt visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Sigtuna Sport Uteliv är personuppgiftsansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Sigtuna Sport Uteliv

L Harryzon AB

Stora Gatan 29

193 30 Sigtuna

Sverige

Tel.: 08-592 512 13

E-post: [email protected]

3. När behandlar vi personuppgifter?

När du handlar hos oss eller kontaktar vår kundtjänst behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Denna information samlas in för att vi ska kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas av dig som kund och för att kunna fullgöra vår del av t.ex. ett köpeavtal. 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vår datapolicy innebär att vi sparar och hanterar så lite av dina uppgifter som praktiskt möjligt för att leverera våra tjänster. Det betyder att vi enbart använder uppgifter som är nödvändiga för att bearbeta din beställning samt upprätthålla kommunikationen med dig.

Följande personuppgifter samlas in om dig som kund hos Sigtuna Sport Uteliv:

•    Namn

•    Adress (leverans- och faktureringsadress)

•    E-mailadress

•    Telefonnummer

•    Kundnummer

•    Köphistorik 

•    Personuppgifter som du själv anger vid kontakt med oss, t.ex. med kundtjänst i den mån det behövs för att lösa ditt ärende

För att kunna bearbeta din beställning fullständigt överlämnar vi dina uppgifter till våra samarbetspartner, t.ex. PostNord, Budbee, DHL och Klarna.

5. Sammanställning av personuppgiftshantering:

5.1. Hantera beställning inklusive notiser och efterföljande support

Exempel: För att leverera, erbjuda betal- och lev.- alternativ, hantera reklamations- och garantiärenden, besvara frågor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp

Lagringstid: 3 år efter genomfört köp

Typ av personuppgift:

•    Namn, adress, e-mailadress, telefonnummer

•    Orderinformation

•    Leveransinformation

•    Betalinformation

•    Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

5.2. Fullföljande av lagkrav

Exempel: Garantiåtaganden, konsumentlagstiftning, produktsäkerhet, bokföring

Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse

Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver, t.ex. 7 år enligt bokföringslagen

Typ av personuppgift:

•    Namn, adress, e-mailadress, telefonnummer

•    Orderinformation

•    Leveransinformation

•    Betalinformation

5.3. Registrering och hantering av konto

Exempel: Ge behörighet till inloggning på ”Mina sidor”, ge tillgång till orderhistorik, upprätthålla relevans i kontaktuppgifter, erbjuda sparade favoriter

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp

Lagringstid: Så länge du har ett konto hos oss

Typ av personuppgift:

•    Namn, adress, e-mailadress, telefonnummer

•    Orderinformation

•    Leveransinformation

•    Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss, t.ex. med kundtjänst

5.4. Marknadsföring av produkter och tjänster

Exempel: Skicka relevanta erbjudanden via e-mail eller SMS på liknande produkter och tjänster, visa produktrekommendationer, genomföra kampanjer och evenemang mot ett specifikt kundsegment

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp och samtycke

Lagringstid: 12 månader efter genomfört köp eller tills samtycket återkallas

Typ av personuppgift:

•    Namn, adress, e-mailadress, telefonnummer

•    Orderinformation

•    Leveransinformation

•    Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss, t.ex. med kundtjänst

5.5. Utveckling av företagets tjänster och produkter, och aggregerade analyser av kundkollektivet

Exempel: Analyser av användarupplevelse och sortiment

Rättslig grund: Berättigat intresse

Lagringstid: 3 år efter genomfört köp 

Typ av personuppgift:

•    Namn, adress, e-mailadress, telefonnummer

•    Orderinformation

•    Leveransinformation

•    Betalinformation

5.6. Förhindrande av missbruk av tjänst och stävjande av brott 

Exempel: Förhindra bedrägerier, förhindra olovlig åtkomst till konton

Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alt. berättigat intresse 

Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver

Typ av personuppgift:

•    Namn, adress, e-mailadress, telefonnummer

•    Orderinformation

•    Leveransinformation

•    Betalinformation

6. Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar endast personuppgifterna så länge det är berättigat för ändamålet. Hur lång tid detta är varierar beroende på typ av personuppgift och ändamål, se ovan.

7. Hur skyddas personuppgifterna?

Sigtuna Sport Uteliv har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi förhindrar otillbörlig åtkomst, spridning och förändring, bl.a. genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Vid kommunikation gällande dina personuppgifter till våra partners finns alltid personuppgiftbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad.

8. Lämnas personuppgifterna ut till någon?

Sigtuna Sport Uteliv lämnar enbart ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners med personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på samarbetspartners är bolag som utför tjänster för Sigtuna Sport Utelivs räkning inom t.ex. leverans, betalning och kommunikation. Våra samarbetspartners hanterar enbart dina personuppgifter i syfte att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal om köp eller samtycke.

Sigtuna Sport Uteliv kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om det följer av lagkrav eller krav från myndighet, om det handlar om att säkerställa Sigtuna Sport Utelivs rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsfrågor.

Om någon av Sigtuna Sport Utelivs leverantörer eller samarbetspartners är lokaliserad utanför EU/EES kan Sigtuna Sport Uteliv komma att överföra dina personuppgifter dit. Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer Sigtuna Sport Uteliv att vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES på ett lagligt sätt.

Sigtuna Sport Uteliv kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

9. Vilka rättigheter har du?

Du kan alltid kontakta Sigtuna Sport Uteliv om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi sparar om dig, eller om du vill korrigera eller radera uppgifter. Vi kommer även att på din begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, radera felaktiga eller inkompletta uppgifter.

Du har även rätt att begära följande:

Tillgång till dina personuppgifter:

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har vidare rätt att genom en skriftlig signerad ansökan erhålla ett registerutdrag från Sigtuna Sport Uteliv om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats om personuppgifterna inte har lämnats av dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har också rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter:

På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter:

På din begäran tar vi bort de personuppgifter vi behandlar om dig om de ej längre behövs för de ändamål de samlades in för. Om det finns lagkrav på behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att avsluta behandlingen av uppgifterna för andra ändamål än att följa lagstiftningen, exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen.

Begränsning av behandling av dina personuppgifter:

På din begäran begränsar vi vår behandling av dina personuppgifter till vissa specificerade ändamål.

Du har rätt till dataportabilitet vilket innebär att du under vissa förutsättningar har rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen som utförs med intresseavvägning som ändamål. Vid invändning mot sådan behandling kommer vi enbart fortsätta att behandla de personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Vid personuppgiftsbehandling för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till [email protected]. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

10. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten till att ändra våra dataskyddsförklaringar utifall det skulle vara nödvändigt p.g.a. ny teknologi. Var god säkerställ att du har den mest aktuella versionen. Om vi ändrar grundläggande paragrafer i denna dataskyddsförklaring kommer vi att gå ut med information om detta på vår webbsida.

11. Kontaktuppgifter

Besökare på vår webbsida når oss med frågor om dataskydd på följande adress:

Sigtuna Sport Uteliv

Stora Gatan 29

193 30 Sigtuna

Sverige

Tel.: 08-592 512 13

E-post: [email protected]

 

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Produkten har blivit tillagd i varukorgen